قابل توجه شما کاربران گرامی

ثبت نام در پارت کلیک رایگان میباشد و با هیچ سایت یا اپلیکیشنی همکاری ندارد

پس در انتخاب خود دقت نمایید تا افراد سودجو نتوانند با معرفی سایت پارت کلیک از شما مبلغی را به عنوان هزینه ثبت نام دریافت نمایند


به انجمن سایت پارت کلیک خوش آمدید

پارت کلیک سایت تبلیغات کلیکی

پارت کلیک متعلق به همه شما عزیزان می باشد

همه با هم دست به دست هم دهیم تاسایتی کارا داشته باشیم 

 

کاربران گرامی انجمن سایت پارت کلیک برای تبادل اطلاعات بین اعضا طراحی شده

امید وارم از این امکان سایت به نحو احسن استفاده نمائید و در مورد موضوعات انجمن  نظرات خود را ثبت نمائید

 

شما می توانید با انتخاب موضوعات و مطالعه مطالب آن موضوع در صورت تمایل نظر خود را درمورد آن ثبت نمائید

در ضمن اگر موضوعی مد نظر شما می باشد که در لیست موضوعات وجود ندارد  می توانید از طریق ایمیل برای درج آن موضوع به ما اطلاع دهید تا موضوع مورد نظر اضافه گردد

  لیست پرداختی خرداد ماه سال1397 پارت کلیک 

پرداختی های خرداد ماه  1397 farhadvahedi 1397/03/02 8000 satar660 1397/03/02 8000
M_SH1 1397/03/02 9000 mutd 1397/03/02 8000 izac 1397/03/02 9000
ss 1397/03/02 8000 Silver_man 1397/03/02 8000 mknezhad 1397/03/02 18000
s___ask1983 1397/03/02 8000 mohammadarbabi 1397/03/02 10000
asgharr 1397/03/02 10000
j_taqizadeh 1397/03/02 17000 arezoo-2973 1397/03/02 8000 Parti 1397/03/02 13000
mm_rasouli 1397/03/02 8000 Minatg123 1397/03/02 10000 Sunstar 1397/03/02 9000
ladan 1397/03/02 8000 abdoreza01 1397/03/02 10000 elman 1397/03/03 8000
sajad.afshar 1397/03/03 10000 fesal 1397/03/03 8000 sima_sa 1397/03/03 8000
1397020427 1397/03/03 8000 besmellah 1397/03/03 16000 gonbadi 1397/03/03 10000
anz007 1397/03/03 8000 Gisoojoon 1397/03/03 8000 Hellion 1397/03/03 45000
marlon007 1397/03/03 10000 ledzeppelin 1397/03/03 8000 mojgan 1397/03/03 15000
november 1397/03/03 10000 mrp65 1397/03/03 10000 jalalnaghibzadeh 1397/03/03 12000
haadiseh01 1397/03/03 10000 behzad1992 1397/03/03 10000 f.firoozi 1397/03/03 10000
fghahraman 1397/03/03 8000 nasibeh1353 1397/03/03 8000 ali468 1397/03/03 8000
mehdi300 1397/03/03 8000 Amin975 1397/03/03 8000 yasharpnh 1397/03/03 8000
milad2500 1397/03/03 8000 kiuomars1919 1397/03/03 8000 zinab73 1397/03/03 8000
hesamli 1397/03/05 9000 Mohammadx62 1397/03/05 8000 Abbas3229 1397/03/05 8000
noorytoom 1397/03/05 8000 heidare 1397/03/05 8000 arashh 1397/03/05 14000
mgh1258 1397/03/06 8000 1397020594 1397/03/06 8000 peghmanza 1397/03/06 9000
55alireza 1397/03/06 12000 naser_545 1397/03/06 9000 zeinab64 1397/03/06 8000
HadiRostami 1397/03/06 10000 movahed28 1397/03/06 8000 aryana21 1397/03/06 9000
alavi1418 1397/03/06 9000 narsis 1397/03/06 8000 sea-foam 1397/03/07 14000
Behnam069 1397/03/07 12000 alibijnavand 1397/03/07 36000
parhun 1397/03/07 15000
Amirneggy 1397/03/07 10000 Hamidreza1360 1397/03/07 8000 timujen 1397/03/07 32000
master 1397/03/07 8000 Azimimahdi 1397/03/07 8000 mohsen72 1397/03/07 8000
R2017 1397/03/07 10000 hamed0112 1397/03/07 15000 suzan 1397/03/07 8000
sohrabfarahi41 1397/03/09 20000
Masomehkarimian 1397/03/09 16000 rasoolrezaei 1397/03/09 8000
noorali 1397/03/09 8000 corpse 1397/03/09 8000 atorina 1397/03/09 8000
avishar 1397/03/09 8000 rzk57 1397/03/09 14000 amiradidas 1397/03/09 11000
8830581004 1397/03/09 16000 arma1290 1397/03/09 8000 m1030ham 1397/03/09 8000
Nima_NL 1397/03/09 8000 farshad220 1397/03/09 13000 soorena658 1397/03/09 35000
Shelby 1397/03/09 10000 9016553495 1397/03/09 8000 saberhasani330 1397/03/10 8000
beraderan01 1397/03/10 8000 Ardaha69 1397/03/10 8000 kourosh1052 1397/03/10 8000
majid74 1397/03/10 10000 z.colonel 1397/03/10 8000 9002388348 1397/03/10 8000
mh_m2163 1397/03/12 8000 hasan4217 1397/03/12 14000
akbar01 1397/03/12 10000
nedavzr 1397/03/12 10000 tarannom 1397/03/12 10000 zzmmm 1397/03/12 22000
alias4559 1397/03/12 8000 9381060479 1397/03/13 8000 13970209107 1397/03/13 8000
aruse2000 1397/03/13 8000 angela 1397/03/13 10000 ssmsarhadi 1397/03/13 9000
Sima 1397/03/13 10000 alhavaz1 1397/03/13 8000 atefeh1986 1397/03/13 8000
m_mashhad2003 1397/03/13 8000 9118850848 1397/03/13 8000 Ati981 1397/03/13 8000
sina55555 1397/03/13 8000 hamediran2016 1397/03/13 8000 chavoshiiman 1397/03/13 10000
ghaffariafra 1397/03/13 10000 Mr_MsM 1397/03/13 8000 saber069 1397/03/17 8000
amirnia 1397/03/17 8000 MoneyClick 1397/03/17 8000 mmmingo 1397/03/17 8000
miladkarimi1998 1397/03/17 8000 Mydearallah 1397/03/17 10000 mahanet 1397/03/17 13000
malihe 1397/03/17 8000 13970207250 1397/03/17 10000 neman 1397/03/17 8000
nasrin1992 1397/03/17 10000 behshadvzr 1397/03/17 20000 9503873 1397/03/17 8000
sasanx60 1397/03/17 8000 yasman 1397/03/17 8000 Ramezani 1397/03/17 8000
f.nahal 1397/03/17 30000 aryamehr 1397/03/17 8000 Zshams 1397/03/17 10000
hanigili 1397/03/17 8000 e2018 1397/03/17 17000 royalking1 1397/03/17 8000
Alizakipoor1368 1397/03/17 8000 soheil4030 1397/03/17 8000 halalhll 1397/03/17 10000
aliaaa 1397/03/17 25000 dems5671 1397/03/17 13000 mnmn 1397/03/17 17000
Jaafar 1397/03/17 9000 sajjadfam 1397/03/19 8000 hossin2020 1397/03/19 8000
parya.olfati 1397/03/19 11000 Sami2018 1397/03/19 8000 dariush_4026 1397/03/19 8000
Anoosh 1397/03/19 15000 arsalan1234 1397/03/19 8000 farhad1985 1397/03/19 10000
vida69 1397/03/19 37000 hosenali 1397/03/19 8000 baran313 1397/03/19 8000
azarmhi 1397/03/19 8000 hossein2551 1397/03/19 8000 morteza1367 1397/03/19 8000
amirhossainkermany 1397/03/19 8000 1397021049 1397/03/19 8000 alirezaimany427 1397/03/19 8000
melika 1397/03/19 50000 Mohammadreza0915 1397/03/20 8000 amir1256 1397/03/20 27000
royaa25 1397/03/20 10000 rezab 1397/03/20 10000 alicr 1397/03/20 8000
asmaramir 1397/03/20 26000 sepehr349 1397/03/20 14000 azizpour 1397/03/20 12000
omidni 1397/03/20 8000 salehi 1397/03/20 8000 dante 1397/03/20 8000
9128703606 1397/03/20 8000 Ghost2017 1397/03/20 8000 hoseinfateme13811375 1397/03/20 8000
rasol21 1397/03/22 8000 tayebe 1397/03/22 8000 majidipour 1397/03/22 9000
13970208122 1397/03/22 9000 Golchin 1397/03/22 9000 barbod 1397/03/22 59000
hedie73 1397/03/22 9000 Zyadegar1362 1397/03/22 10000 amirapples7 1397/03/22 12000
mehran123321 1397/03/22 8000 navidasal 1397/03/22 10000 abdoreza2020 1397/03/22 8000
arezovzr 1397/03/22 23000
vaez6031 1397/03/22 32000 13970209200 1397/03/22 8000
moein 1397/03/22 9000  golsin 1397/03/23 10000 mahnaz2342 1397/03/23 10000
13970208154 1397/03/23 8000 akbar65rashidy 1397/03/23 8000 ae 1397/03/23 9000
hossein064 1397/03/23 8000 Narges52 1397/03/23 8000 ghias100 1397/03/23 8000
mmynam 1397/03/23 10000 malek_ros 1397/03/23 8000 mohammad1375 1397/03/23 8000
agastafa 1397/03/23 8000 shahhosein 1397/03/23 29000
jalali 1397/03/23 9000
tintin 1397/03/24 8000 mseajj 1397/03/24 8000 magsody 1397/03/24 15000
hayati 1397/03/24 10000 ozra01 1397/03/24 10000 7916966585 1397/03/24 8000
farhad 1397/03/24 8000 moghtada70 1397/03/24 8000 ghost731 1397/03/24 8000
amir.kalashan 1397/03/24 8000 9353535244 1397/03/24 8000 13970205159 1397/03/24 11000
shadi99 1397/03/24 8000 ahz1350 1397/03/24 9000 behdad92 1397/03/24 8000
13970207142 1397/03/24 8000 1397020971 1397/03/24 8000 masoud3838 1397/03/24 8000
parsnet 1397/03/27 15000 siavash85_ma 1397/03/27 10000 Iman.z69 1397/03/27 8000
aadafmsm 1397/03/27 10000 golenarges 1397/03/27 10000 ramin30 1397/03/27 10000
Somayemardani 1397/03/27 8000 starstary 1397/03/27 10000 fmahdi 1397/03/27 8000
Light99 1397/03/27 12000 Arthas 1397/03/27 10000 amir2724 1397/03/27 20000
vviiddaa 1397/03/27 8000 pascal2231 1397/03/27 8000 zahraramezani 1397/03/27 10000
ss 1397/03/27 8000 asghar01 1397/03/27 10000 ebiheirati 1397/03/27 8000
Ojanmjz 1397/03/27 8000 Saeed95 1397/03/29 10000 mani 1397/03/29 8000
ROSTAM 1397/03/29 8000 saeedk2 1397/03/29 8000 mandana001 1397/03/29 8000
rah1386 1397/03/29 21000 shaghayegh 1397/03/29 8000 servatmand 1397/03/29 20000
tohid1324 1397/03/29 12000 kogh2009 1397/03/29 10000 alimm 1397/03/29 11000
ravi_maryam 1397/03/29 8000 fotosan88 1397/03/29 8000 mattrix 1397/03/29 15000
somayehshiri 1397/03/29 8000 9156882987 1397/03/29 8000      

 طراح و مجری سایت : سایت سازان